Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42


'Waardigheid en trots' is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’. In dit verbeterprogramma voor de langdurige zorg krijgen zorginstellingen de ruimte om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp. Ook Sint Jozefoord doet mee:

Verschillende prijzen sleepte St Jozefoord (’s-Hertogenbosch/ Nuland) de afgelopen jaren in de wacht en de waardering op ZorgkaartNederland is hoog (8,7). Daarvoor moest er wel wat gebeuren, want de organisatie komt van ver. Wijkverpleegkundige Mariken van den Broek: ‘Het management verwacht van ons dat we aangeven waar regels in de weg zitten.’

Lees verder 

waardigheid en trots