Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

Ieder seizoen laat Louis Firing, teamleider tuin, zijn licht schijnen op veranderingen, opvallendheden en weetjes in en over de tuinen van Sint Jozefoord. Dit artikel is tevens verschenen in het cliëntblad 'De Lantaarn'.

Stormkracht

In de landelijke top 10 van de afgelopen 100 jaar scoort de storm van 18 januari een verdienstelijke 8e plaats, maar voor ons gevoel was het een hevige storm. We werden vooraf gewaarschuwd door het KNMI voor code oranje en later zelfs code rood, hetgeen aangeeft dat we iets konden verwachten.

En inderdaad ging het behoorlijk tekeer en kregen we er van langs. De schade was groot en liep in de miljoenen. Huizen raakten beschadigd, dakpannen waaiden weg en complete daken werden afgerukt. Ook hier op Jozefoord zijn mensen in hun materieel getroffen door vallend hout. Het toppunt van de storm lag bij ons tussen 9.30 uur en 11.30 uur en nam daarna geleidelijk af. Tijd om schade op te nemen en maatregelen te treffen. In veel gevallen betekent dit de verzekering bellen en de geleden schade claimen.

Nu we een paar weken verder zijn, is het meeste leed alweer geleden, en is de schade bijna overal weer hersteld. De kracht van collectieve verzekeringen en inzet van elkaar. De storm heeft zijn plaats gevonden in ons geheugen en we gaan verder.

Wie nu tijdens de wandelingen in het bos goed rondkijkt, ziet dat hier de schade nog lang niet is verdwenen. In de natuur gaat zo’n proces in een geheel ander tempo. Diverse bomen die toch al een respectabele leeftijd hebben bereikt hebben de stormkracht niet overleefd en blijven als getuige van het geweld nog lang aanwezig. De diverse woonplaatsen van vogels en zoogdieren hebben soms ook flinke schade opgelopen. Hoewel zij geen verzekering hebben waarop ze kunnen terugvallen zie je hier toch geen paniek ontstaan, maar slechts berusting en acceptatie. Immers toen de rust was weergekeerd, waren alle ingrediënten voor een voortzetting van het dagelijkse leven nog aanwezig.

De collectiviteit in de natuur is er natuurlijk wel, we noemen dit met een deftige term het ecosysteem. De opgelopen schade wordt in de komende jaren weer langzaamaan hersteld , en over een 10-tal jaren zullen we nog weinig terugvinden van de januaristorm. De afgevallen takken en omgevallen bomen zijn al in een natuurlijk proces vergaan, en op de opengevallen plaatsen is weer licht en ruimte ontstaan voor nieuw leven. De aanwezigheid van dood en afgestorven materiaal is weer een bron van ontwikkeling in de natuur. Zo wordt de kracht van de storm weer omgezet naar de kracht van herstel en leven.