Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

Onlosmakelijk verbonden aan de komkommertijd is de berichtgeving in het nieuws over de natuur die overlast bezorgt. Bij gebrek aan ‘echt nieuws’ wegens vakantietijd worden we al gauw op de hoogte gehouden over gesignaleerde wolven op de Veluwe, de toename van de rampzalige buxusmot of de explosie aan lastige wespen op de terrassen.

Ieder jaar opnieuw wordt ons, met name over die laatste plaaggeest, gewaarschuwd over de te verwachten overlast. Vanaf augustus zal er op terrassen, bij vuilnisbakken en op de barbecue overmatige hinder zijn van deze geelzwart gestreepte lastpakken die ieder moment aangrijpen om ons lastig te vallen.

De gewone wesp (Vespula vulgaris) is een insect dat met vele directe soortgenoten een grote familie vormen. Zo is er ook een Duitse wesp, een rode wesp, een Saksische wesp en nog meer onbekendere soorten. De laatste jaren in toenemende mate ook de Hoornaarswesp die wel tot 2,5 cm groot kan worden.

Het interessante aan de wesp is zijn levenscyclus. Een koninginnenwesp, die zwanger heeft overwinterd, begint in het voorjaar met het bouwen van een nest. Ze schraapt hiervoor van diverse soorten hout een laagje vezels af die ze met speeksel vermengd tot een papier-maché en bouwt hiervan een soort parasolachtig bouwseltje met hierin een aantal honingraatachtige cellen. Hierin worden eitjes gelegd die spoedig uitkomen. Koninginmoeder heeft een drukke tijd, want ze bouwt door aan haar nest en moet ook haar eerste larven voeden. Dit voedsel bestaat uit een soort vleesballetjes die gevormd worden uit samengekauwde insecten.

Nadat de larven zijn verpopt, ontwaken ze als volwaardige werksters, die al geprogrammeerd zijn om nieuwe larven te voeden en te bouwen aan het nest. De koningin gaat zich meer bezighouden met het leggen van eitjes. In deze fase gaat de groei van het nest steeds harder en kan een gezond exemplaar wel tot 7000 wespen bevatten. Het nest wordt vaak in donkere ruimtes gemaakt of in de grond, en wordt fel bewaakt tegen vijanden. In de loop van de zomer begint de koningin eitjes te leggen waaruit mannetjeswespen en nieuwe koninginnen worden geboren. Als deze zijn uitgevlogen is het hele proces afgerond. De koningin sterft, de mannetjeswespen zoeken een partner en sterven na de bevruchting, en de kroonprinsessen zoeken een droge plaats om te overwinteren.

De overgebleven werksters zijn in feite werkloos geworden, want er is geen volk meer om te verzorgen, en daar zit nu net de crux. De wespenlarven geven namelijk aan de werksters een zoet stofje af als beloning voor hun voeding en die beloning werkt verslavend, zodat er een stimulans is om meer voedsel te gaan halen. Bij gebrek aan larven in het nest gaan de werksters op zoek naar zoetigheid en die is bij ons in de buurt altijd te vinden. Het is vooral het reukvermogen van de wesp die hem hierin leidt. Het overgrote deel van zijn leven is de wesp dus bezig met het vangen van andere overlastgevende insecten zoals muggen. Als in september de dagen korter worden en de temperatuur daalt dan neemt de overlast weer snel af en zijn we alles weer snel vergeten.

Op naar de volgende komkommertijd!

Louis Firing

Terreinonderhoud

hornet 3336385 640