Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

Ieder seizoen laat Louis Firing, teamleider tuin, zijn licht schijnen op veranderingen, opvallendheden en weetjes in en over de tuinen van Sint Jozefoord. Dit artikel is tevens verschenen in het cliëntblad 'De Lantaarn'.

Afscheid

Zoals eigenlijk alle jaren was ook 2018 er een met veel opvallende en gedenkwaardige momenten en herinneringen. Op wereldniveau waren er weer veel verschrikkelijke natuurrampen die hun weerslag hebben op het dagelijkse leven, maar ook in ons eigen land gebeurde er weer van alles. Zo hadden we een zeer droge zomer met hoge temperaturen, weinig regen, lage rivierstanden en krimpende dijken. Veel planten en bomen, gekweld door warmte en droogte, lieten hun blad vallen en de fauna had moeilijkheden met overleven of de verzorging van het nageslacht. Het opmaken van de balans aan het eind van het jaar zet alle gebeurtenissen en leed nog eens op een rijtje, en geeft tevens het signaal aan alles en iedereen om de draad weer op te pakken en opnieuw te beginnen. De flexibiliteit van de natuur is er een met ongelooflijke veerkracht die ons telkens weer verbaast. In dit natuurstukje is het al vaak door mij beschreven, en ik kijk er dan ook nog steeds weer met bewondering naar. In de natuurlijke processen zien we toch steeds weer de herhaling van: na droogte komt weer nattigheid, na kou komt weer warmte, na storm komt weer rust en na regen komt toch weer zonneschijn.

Als mens zijn wij toch nog steeds een onderdeel van de natuur, en gelukkig hebben wij in onze aard nog steeds het vermogen om na iedere tegenslag of moeilijke tijd toch weer opnieuw te beginnen. Doordat wij als mens ook daadwerkelijk het besef hebben van tegenslag of verandering, is dit voor ons vaak een moeilijk proces, maar iedere dag begint weer met alle ingrediënten voor een nieuwe start. Al is het maar de frisse wind of een waterig zonnetje in januari of het breekbare liedje van de roodborst, dat ons ook doet beseffen dat we er zijn en het vermogen in ons hebben om steeds weer opnieuw te beginnen.

Voor mij is dit stukje de laatste bijdrage aan de Lantaarn, ook ik ga opnieuw beginnen, aan mijn ‘nawerkse’ leven. Ik heb altijd met plezier mijn natuurgedachten met U gedeeld en bedank eenieder voor de belangstelling. Het gaat U goed.

Louis Firing
Tuinonderhoud

 

 

 

 

 

louis