Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

Ilona Grandia is beweegagoog bij Sint Jozefoord. Elk kwartaal schrijft zij een column voor het cliƫntblad 'De Lantaarn'.

Soms moet je gewoon even ademhalen, vertrouwen, loslaten en zien wat er gaat gebeuren.

Bovenstaande zin beschrijft heel mooi hoe wij te werk gaan. We willen u in zoveel mogelijk activiteiten faciliteren, maar daarbij niet de regie overnemen. Eigen regie is het zelf beslissen over uw leven, de zorg en ondersteuning daarbij. De vraag die centraal staat: wat wil ik? Eigen regie: het vermogen om uw eigen leven en noodzakelijke ondersteuning te regelen en het praktische vermogen om u zelf te redden in lichamelijk en sociaal opzicht.

Wat betekent dat in onze samenwerking? We gaan uit van uw eigen kracht. Dingen die u zelf kunt, blijft u zelf doen. En als er nog activiteiten bij zijn waaraan u wilt werken, ondersteunen wij erbij.

Als ik dat koppel aan mijn werkzaamheden als beweegagoog zie ik vaak mensen die willen blijven lopen en dat willen trainen of mensen die graag buiten zijn, maar niet weten hoe ze dat nu voor elkaar moeten krijgen. Samen gaan we aan de slag en zoeken we naar een oplossing waar u zich prettig bij voelt. Soms moet daarvoor geoefend worden en na dat oefenen, komt er altijd een moment van loslaten. Zodat u zelf kunt ervaren wat er gebeurt en of u bereikt heeft wat u wilt bereiken.

Loslaten is iets wat de meeste mensen moeilijk vinden en dat gaat gepaard met ademhalen en ontspannen. Maar ook het vertrouwen in de ander hebben en mocht er toch nog hulp nodig zijn, dan is die altijd bij de hand. Heel mooi vind ik dan ook de volgende tekst: Loslaten geeft u de vrijheid om dingen te doen die echt belangrijk voor u zijn.

Ilona Grandia
Beweegagoog


Ilona Grandia