Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

Voor u gelezen

Ieder seizoen laat Louis Firing, teamleider tuin, zijn licht schijnen op veranderingen, opvallendheden en weetjes in en over de tuinen van Sint Jozefoord. Dit artikel is tevens verschenen in het cliëntblad 'De Lantaarn'.

Stormkracht

In de landelijke top 10 van de afgelopen 100 jaar scoort de storm van 18 januari een verdienstelijke 8e plaats, maar voor ons gevoel was het een hevige storm. We werden vooraf gewaarschuwd door het KNMI voor code oranje en later zelfs code rood, hetgeen aangeeft dat we iets konden verwachten.

En inderdaad ging het behoorlijk tekeer en kregen we er van langs. De schade was groot en liep in de miljoenen. Huizen raakten beschadigd, dakpannen waaiden weg en complete daken werden afgerukt. Ook hier op Jozefoord zijn mensen in hun materieel getroffen door vallend hout. Het toppunt van de storm lag bij ons tussen 9.30 uur en 11.30 uur en nam daarna geleidelijk af. Tijd om schade op te nemen en maatregelen te treffen. In veel gevallen betekent dit de verzekering bellen en de geleden schade claimen.

Nu we een paar weken verder zijn, is het meeste leed alweer geleden, en is de schade bijna overal weer hersteld. De kracht van collectieve verzekeringen en inzet van elkaar. De storm heeft zijn plaats gevonden in ons geheugen en we gaan verder.

Wie nu tijdens de wandelingen in het bos goed rondkijkt, ziet dat hier de schade nog lang niet is verdwenen. In de natuur gaat zo’n proces in een geheel ander tempo. Diverse bomen die toch al een respectabele leeftijd hebben bereikt hebben de stormkracht niet overleefd en blijven als getuige van het geweld nog lang aanwezig. De diverse woonplaatsen van vogels en zoogdieren hebben soms ook flinke schade opgelopen. Hoewel zij geen verzekering hebben waarop ze kunnen terugvallen zie je hier toch geen paniek ontstaan, maar slechts berusting en acceptatie. Immers toen de rust was weergekeerd, waren alle ingrediënten voor een voortzetting van het dagelijkse leven nog aanwezig.

De collectiviteit in de natuur is er natuurlijk wel, we noemen dit met een deftige term het ecosysteem. De opgelopen schade wordt in de komende jaren weer langzaamaan hersteld , en over een 10-tal jaren zullen we nog weinig terugvinden van de januaristorm. De afgevallen takken en omgevallen bomen zijn al in een natuurlijk proces vergaan, en op de opengevallen plaatsen is weer licht en ruimte ontstaan voor nieuw leven. De aanwezigheid van dood en afgestorven materiaal is weer een bron van ontwikkeling in de natuur. Zo wordt de kracht van de storm weer omgezet naar de kracht van herstel en leven.

Door Maaike Möllmann

Maaike Möllmann, nichtje van Zr. Francisca, schreef eerder al een mooie biografie over haar tante (Blijf Vertrouwen). Onlangs is haar eerste roman verschenen: Laat me met rust. Het verhaal gaat over een meisje dat bij het hek van haar school een jongen ontmoet. Het laat zien hoe eenvoudig je in de problemen kunt komen door dreiging met of van social media. Je hebt het soms gewoon niet meer in eigen hand.

Ze vertrouwde hem. Was het gelukkigste meisje van de stad. Hoe heeft ze zich zo kunnen vergissen?

Het boek ‘Laat me met rust’ is te leen bij de bibliotheek van Sint Jozefoord.blz. 14 Boekrecensie

 

Ilona Grandia is beweegagoog bij Sint Jozefoord. Elk kwartaal schrijft zij een column voor het cliëntblad 'De Lantaarn'.

Soms moet je gewoon even ademhalen, vertrouwen, loslaten en zien wat er gaat gebeuren.

Bovenstaande zin beschrijft heel mooi hoe wij te werk gaan. We willen u in zoveel mogelijk activiteiten faciliteren, maar daarbij niet de regie overnemen. Eigen regie is het zelf beslissen over uw leven, de zorg en ondersteuning daarbij. De vraag die centraal staat: wat wil ik? Eigen regie: het vermogen om uw eigen leven en noodzakelijke ondersteuning te regelen en het praktische vermogen om u zelf te redden in lichamelijk en sociaal opzicht.

Wat betekent dat in onze samenwerking? We gaan uit van uw eigen kracht. Dingen die u zelf kunt, blijft u zelf doen. En als er nog activiteiten bij zijn waaraan u wilt werken, ondersteunen wij erbij.

Als ik dat koppel aan mijn werkzaamheden als beweegagoog zie ik vaak mensen die willen blijven lopen en dat willen trainen of mensen die graag buiten zijn, maar niet weten hoe ze dat nu voor elkaar moeten krijgen. Samen gaan we aan de slag en zoeken we naar een oplossing waar u zich prettig bij voelt. Soms moet daarvoor geoefend worden en na dat oefenen, komt er altijd een moment van loslaten. Zodat u zelf kunt ervaren wat er gebeurt en of u bereikt heeft wat u wilt bereiken.

Loslaten is iets wat de meeste mensen moeilijk vinden en dat gaat gepaard met ademhalen en ontspannen. Maar ook het vertrouwen in de ander hebben en mocht er toch nog hulp nodig zijn, dan is die altijd bij de hand. Heel mooi vind ik dan ook de volgende tekst: Loslaten geeft u de vrijheid om dingen te doen die echt belangrijk voor u zijn.

Ilona Grandia
Beweegagoog


Ilona Grandia

Door Evelien Pullens

Toen de moeder van Evelien Pullens de diagnose alzheimer kreeg, merkte ze dat haar persoonlijke en intuïtieve benadering van de ziekte veel lucht, liefde, vertrouwen en inzicht gaf. De relatie met haar moeder werd uiteraard anders, maar ze zag ook dat haar moeder niet aan het ‘aftakelen’ was, maar nog volop dingen ontdekte en beleefde.

Evelien Pullens laat in ‘De vierde dementie, intuïtie en dementie’ als ervaringsdeskundige en zorgprofessional zien hoe je op een andere manier kunt omgaan met iemand met dementie.

Je kunt blijven kijken naar het verlies en het verdriet dat deze ziekte met zich meebrengt, maar een andere manier van kijken en benaderen kan verrassende inzichten geven en soms zelfs oplossingen.

Bij dementie gaat je geheugen achteruit, maar je intuïtie wordt juist sterker! Daar kun je gebruik van maken door ook zelf, als familielid of mantelzorger, je intuïtie te gebruiken. Luister naar de onderliggende boodschap, zeker als woorden niet meer toereikend zijn. In dit boek geeft Evelien Pullens aan de hand van vele persoonlijke verhalen en voorbeelden uit haar eigen leven handvatten om die onderliggende boodschap te ontdekken.

Het boek is te leen bij de bibliotheek van Sint Jozefoord.

de vierde dementie

 

Het online magazine van Actiz, E-zin & Zorg, gaat in juni over "Trots op de ouderenzorg". In het kader van "Veranderingen" vertelt Tonny Hanegraaf, kunstenaar bij Sint Jozefoord, over het atelier en het mobiele atelier. Hier kunnen bewoners, vrijwilligers en medewerkers van Sint Jozefoord hun creativiteit kwijt.

Lees hier het artikel over Tonny Hanegraaf

tonny

Bestuurder André Groot Bluemink van verpleeghuis Jozefoord gaat met alle medewerkers de hei op, niet alleen met het managementteam. 'Medewerkers vormen een goudmijn aan ideeën.'

Lees het gehele interview in Zorgvisie van mei 2017

TU/e ontwikkelt nieuwe oplossing voor zelfstandig wonen: de ‘empathische woning’

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat het concept van de ‘empathische woning’ in de praktijk testen. Dit gebeurt onder andere bij Sint Jozefoord. Een empatische woning is een woonomgeving die ‘meevoelt’ met de ouder wordende bewoner en dus de functie ondersteunt of (deels) vervuld van de zorg en/of mantelzorger. Denk bijvoorbeeld aan slimme sensoren ingebed in de muren of vloer, maar ook aan oplossingen van ecologische aard zoals een ‘eetbare wand’ in de woonkamer van de senior. Het menselijk contact blijft onontbeerlijk. De ‘empatische woning’ stimuleert beweging, vergroot de veiligheid en versterkt de zelfstandigheid. Sint Jozefoord is een van de drie locaties waar onderzoek zal plaatsvinden.

Nederland is aan het vergrijzen. Waren er in 2013 2,8 miljoen 65-plussers (16,8 % van de bevolking), in 2030 zijn dat er naar verwachting 4,2 miljoen (23,9 %) en in 2050 zelfs 4,7 miljoen (26,2 %). Daarbij is het overheidsbeleid erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en dat mensen met een beperking zoveel mogelijk in een reguliere leefomgeving verblijven. Maar er is een tekort aan woningen die aan de behoeften en diversificatie eisen van senioren voldoen.

Empathische woning

“Een woning moet meer bieden dan een dak boven je hoofd, zeker voor senioren”, zegt Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de TU Eindhoven. “Wat als het huis deels taken van de mantelzorger of zorg over kan nemen?”, zegt Mohammadi. “Een empathische woning dus, die jou ‘kent’, meevoelt en reageert op je behoeften en zorgt dat je bijvoorbeeld voldoende beweegt, je verzorging op maat biedt en zo bijdraagt aan behoud van je gezondheid.”

Huisautomatisering

Met de empathische woning benaderen we volgens Mohammadi het volgende stadium van huisautomatisering. “In deze nieuwe fase is ‘slim’ niet alleen maar een randvoorwaarde, maar is slimme technologie naadloos geïntegreerd in de woonomgeving en past de technologie zich optimaal aan de behoeften van de bewoner aan en ondersteunt hem bij zijn dagelijkse activiteiten.”

Woning in 2040

In unieke samenwerking met drie vooruitstrevende woonzorgcentra gaat Mohammadi haar visie en een aantal concrete elementen van de empathische woning in de praktijk toepassen. De drie locaties – RSZK ZorgProfessionals (regio Eindhoven), Woningstichting Domus (Roermond) en St. Jozefoord (’s-Hertogenbosch) – vormen ‘living labs’ waarbij direct het effect van bepaalde slimme innovaties onderzocht kan worden.

Eetbare wand

Een voorbeeld is de eetbare wand, waarvan een prototype tijdens de laatste Dutch Design Week in Eindhoven werd gepresenteerd. De wand is feitelijk een verticale binnentuin, waarbij bakjes met planten of kruiden met behulp van een herkenbare hendel op de gewenste hoogte gebracht kunnen worden. “Het is een stimulans voor beweging”, legt Mohammadi uit. “Senioren hoeven niet meer moeizaam te bukken of op een trapladder te klimmen om te kunnen tuinieren.” Andere voorbeelden zijn een slimme vloer die waarschuwt als iemand dreigt te vallen of een begeleidend lichtspoor op muur en vloer om dagelijkse activiteiten te ondersteunen of stimuleren.

Staatssecretaris op bezoek bij Sint Jozefoord

Ilona Grandia is beweegagoog bij Sint Jozefoord. Elk kwartaal schrijft zij een column voor het cliëntblad 'De Lantaarn'.

Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe. Deze tekst en nog diverse anderen staat tegenwoordig als waarschuwing op sigarettenpakjes. Nu kan de tekst op de afbeelding hiernaast in het huis worden opgehangen als waarschuwing, want: zitten blijkt het nieuwe roken te zijn.

Nederlanders brengen dagelijks gemiddeld 8,7 uur zittend door. Jongeren (12 tot 20 jaar) scoren het hoogst met gemiddeld 10,4 uur per dag, blijkt uit cijfers van onder andere het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Tel daar nog eens acht uur slaap bij op, en dan blijven er maar weinig actieve uren over. In het weekend brengen de meeste Nederlanders gemiddeld minder uren zittend door dan door de week. Dit geldt echter niet voor de ouderen. Het aantal uren dat zij op een weekenddag of doordeweekse dag zitten is ongeveer gelijk.

Eerst was er nog de hoop dat je met veel bewegen en sporten een gedeelte van de schade ongedaan kon maken. Helaas blijkt uit nieuw onderzoek dat de negatieve gevolgen van langere periodes stilzitten niet ongedaan kunnen worden gemaakt door regelmatig sporten. Geen paniek, het onderzoek toont alleen een verband aan en niet dat het direct leidt tot aandoeningen.

Nu is dit niet voor iedereen van toepassing, want sommige van u rennen nog de benen onder het lijf vandaan. Maar denk ook eens aan uw medebewoner: Vindt hij of zij het lastig om alleen te gaan wandelen? Neem hem of haar dan eens mee naar buiten. Zeker met de winter op komst, is het voor sommige bewoners minder uitnodigend om buiten een frisse neus te halen. Ook kunt u aan de zorg vragen of het mogelijk is om na de koffie een activiteit te doen. Dit kan variëren van gezelschapsspellen tot iets actiefs. Maak er in ieder geval iets gezelligs van met z’n allen.

Ilona Grandia

BeweegagoogIlona Grandia

In het Beste Werkgevers Magazine, uitgegeven door Intermediair, is André Groot Bluemink gevraagd wat Sint Jozefoord de beste werkgever maakt.

U kunt het hele interview hier teruglezen.

Jozefoord bouwt nieuwe vleugel met kloostervisie

 

Ilona Grandia, beweegagoog bij Sint Jozefoord, schreef een column voor De Lantaarn, het bewonersblad van Sint Jozefoord:

 

Iedere keer als er een groot sportevenement is, zoals de Giro d’Italia, Tour de France, EK voetbal en Wimbledon, zie ik in veel huiskamers de tv aan staan. Sommige bewoners zitten aan de buis gekluisterd en voor anderen is het gewoon tijdverdrijf om ergens naar te kijken. En ondanks de interesse in sport moeten wij soms veel moeite doen om iemand in beweging te krijgen.

Tijdens de Olympische Spelen, die net achter de rug zijn, stond de tv ook in veel huiskamers weer aan. En vaak denken we er niet over na, maar de meesten van onze bewoners kunnen een heleboel van deze sporten nog uitoefenen.

Regelmatig wordt er een huiskamer verbouwd tot speelveld: Tafels, porselein en vazen aan de kant en iedereen kan zich uitleven.

 

 

 

Welke sporten die we op tv zagen, kunnen we ook in de huiskamer doen? Nou, denk aan tennis, basketbal, handbal, boksen, hockey, voetbal en volleybal. Er zijn misschien wat aanpassing nodig in materiaal en spelregels, maar dat is geen reden om het te laten. En wie weet trekt een bewoner vervolgens zelf wel een extra baantje onder de douche!

Ik moet toegeven dat het er waarschijnlijk niet meer zo vloeiend en snel uit zal zien als op tv, maar dat maakt het zeker niet minder spectaculair. Meedoen is immers belangrijker dan winnen.

Ilona Grandia, beweegagoog

 

Ilona Grandia, beweegagoog bij Sint Jozefoord, schreef een column voor het online magazine E-zin & Zorg van ActiZ.

Lees hier de column.

column ilona


'Waardigheid en trots' is een initiatief van het ministerie van VWS en de TaskForce ‘Waardigheid en Trots’. In dit verbeterprogramma voor de langdurige zorg krijgen zorginstellingen de ruimte om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp. Ook Sint Jozefoord doet mee:

Verschillende prijzen sleepte St Jozefoord (’s-Hertogenbosch/ Nuland) de afgelopen jaren in de wacht en de waardering op ZorgkaartNederland is hoog (8,7). Daarvoor moest er wel wat gebeuren, want de organisatie komt van ver. Wijkverpleegkundige Mariken van den Broek: ‘Het management verwacht van ons dat we aangeven waar regels in de weg zitten.’

Lees verder 

waardigheid en trots