Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

U komt in aanmerking voor een verblijf in Sint Jozefoord als de hulp via de gemeente en zorgverzekeraar niet meer toereikend is. U kunt een indicatie  aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (www.ciz.nl).