Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

Directeur-bestuurder en Raad van Toezicht

Wij werken met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden. Elk lid brengt zijn/haar specifieke expertise in. Als Raad van Toezicht houden zij toezicht en adviseren zij de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is statutair eindverantwoordelijk voor Sint Jozefoord.

Kerngegevens

Omzet 2018  12,4 mln

De hierna volgende gegevens hebben een peildatum van 1 januari 2019

Cliënten
Sint Jozefoord biedt intramurale zorg. Tevens wordt extramurale thuiszorg en extramurale ondersteuning waaronder dagbesteding en huishoudelijke ondersteuning geleverd.

Aantal bewoners en cliënten   294
Aantal medewerkers   266
Aantal vrijwilligers   113

De laatste jaarrekening kunt u bekjken op Jaarverslag en Zorg

ZorgkaartNederland.nl

Sint Jozefoord wordt op Zorgkaart Nederland beoordeeld met een 8,9 (augustus 2019).

Clienttevredenheid:                                         

Gemiddelde cliëntwaardering               8,8 (augustus 2018) 

Medewerkers:

Keurmerk Beste Werkgever van Nederland non-profit tot 1.000 medewerkers in 2015, 2016, 2017 en 2018. 

De scores van de medewerkers in 2018:

  • Bevlogenheid                                       8,2
  • Betrokkenheid                                     8,9
  • Tevredenheid                                       8,2
Uitstroomcijfers vanaf januari 2019
• Uitstroom 4
• Instroom   28
 
Percentage leerlingen            5,22%
Verzuimpercentage                4,17%
 
Medewerkers                                  FTE         Aantallen
Totaal cliëntgebonden functies  108,9             224
Intramuraal                                    100,64           207
Extramuraal                                    8,26               17
Totaal medewerkers                     156,5             326

Processen & veiligheid

Gouden Keurmerk in de zorg:

  • Gem. resultaat (0-100)                         97

Klokkenluidersregeling

Sint Jozefoord heeft een Klokkenluidersregeling.