Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

Op maandag 19 maart jl. was het de jaarlijkse viering  van Sint Jozefdag. Vorig jaar is op deze dag het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe vleugel ‘Zicht op Nuland’. Nu zijn op deze dag - met vele genodigden, bewoners, medewerkers en vrijwilligers – de namen van de nieuwe wooneenheden onthuld. De definitieve ingebruikname van ‘Zicht op Nuland’ vindt plaats op 1 mei a.s..

In de appartementen komen kleinschalige afdelingen voor zowel mensen met dementie als mensen met lichamelijke problemen. In lijn met de kernwaarden van Sint Jozefoord, “verbondenheid”, wordt de nadruk gelegd op ruime gezamenlijke ruimtes.

Met behulp van domotica zal gekeken worden hoe alle bewoners zo goed mogelijk geholpen kunnen worden en zelfstandig kunnen blijven, zonder dat hiermee ingeleverd wordt op de kwaliteit van zorg. Om hier goed zicht op te krijgen is Sint Jozefoord een samenwerkingsverband gestart met de Technische Universiteit Eindhoven.

In het kader van duurzaamheid wordt er zoveel mogelijk gewerkt met regionale partijen. 

Hieronder kunt u live de werkzaamheden op het terrein volgen.