Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

Op donderdag 6 juli jl. is in het bijzijn van vele bewoners, medewerkers, vrijwilligers en andere genodigden de eerste steen gelegd voor de vervangende nieuwbouw van 48 zorgappartementen bij Sint Jozefoord.

De officiële handeling werd gedaan door de heer Paul Kagie, wethouder zorg van de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met Zr. Augusta de Groot, regionaal overste van de congregatie Dochters van Maria en Joseph. Zuster Augusta deed dit namens Zr. Antonie Ardatin, Algemene Overste van de congregatie Dochters van Maria en Joseph, die in het buitenland verbleef. Direct daarna werd de gedenksteen onthuld, waarbij ook bekend werd dat het nieuwe gebouw de naam ‘Zicht op Nuland’ krijgt.

In de appartementen komen kleinschalige afdelingen voor zowel mensen met dementie als mensen met lichamelijke problemen. In lijn met de kernwaarden van Sint Jozefoord, “verbondenheid”, wordt de nadruk gelegd op ruime gezamenlijke ruimtes.

Met behulp van domotica zal gekeken worden hoe alle bewoners zo goed mogelijk geholpen kunnen worden en zelfstandig kunnen blijven, zonder dat hiermee ingeleverd wordt op de kwaliteit van zorg. Om hier goed zicht op te krijgen is Sint Jozefoord een samenwerkingsverband gestart met de Technische Universiteit Eindhoven.  

In het kader van duurzaamheid wordt er zoveel mogelijk gewerkt met regionale partijen. Het streven is dat de nieuwbouw volgend jaar op de dag van Sint Jozef, 19 maart 2018, geopend kan worden.

IMG 3503 website