Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

Op maandag 19 maart jl. was het de jaarlijkse viering  van Sint Jozefdag. Vorig jaar is op deze dag het startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe vleugel ‘Zicht op Nuland’. Nu zijn op deze dag - met vele genodigden, bewoners, medewerkers en vrijwilligers – de namen van de nieuwe wooneenheden onthuld. De definitieve ingebruikname van ‘Zicht op Nuland’ vindt plaats op 1 mei a.s.. 

De officiële handeling werd verricht door Zr. Antonie Ardatin, Algemene Overste van de congregatie Dochters van Maria en Joseph en de heer Paul Kagie, wethouder Zorg bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er zijn 3 afdelingen met elk 2 wooneenheden. De 6 wooneenheden zijn vernoemd naar bij Sint Jozefoord woonachtige zusters.

Modernisering

De zorg en ondersteuning die in de nieuwbouw geboden zullen worden, sluiten aan bij de visie van Sint Jozefoord, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Bewoners en cliënten wonen in kleinschalige woongroepen en blijven zo lang mogelijk actief door datgene te doen wat zij nog zelf kunnen.

Vanuit haar unieke positie wil Sint Jozefoord sociaal ondernemen, waardoor een positieve bijdrage aan de samenleving geleverd wordt. Openheid naar en verbondenheid met de omgeving staan dan ook hoog in het vaandel.

Open dag

Op 1 mei 2018, als de werkzaamheden volledig afgerond zijn, zijn alle belangstellenden van harte welkom in het nieuwe pand. Van 13.00 uur tot 16.00 uur worden er in kleine groepen rondleidingen gegeven. Aanmelding hiervoor is niet nodig.

 

nieuwbouw opening