Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

Dementie Café in Nuland

Sinds januari 2017 organiseren het Seniorenplatform 13-14 (Nuland en Vinkel), de Seniorenraad, Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Divers, de gemeente ’s-Hertogenbosch en Sint Jozefoord elke laatste dinsdag van de maand een Dementie Café.

De data en onderwerpen voor de eerste helft van 2019 zijn:

29 januari 2019: Dementie, wat is dat eigenlijk?
Spreker: Monique van Oss, specialist ouderen bij Divers

26 februari 2019: Notaris / (Levens-)Testament
Spreker: Kika Ham van Hofspoor Notarissen

26 maart 2019: Vormen en behandelingen van dementie
Spreker: Paul Dautzenberg, geriater bij het JBZ 

 30 april 2019: Hoe ga je om met dementie?
Sprekers: Jeanne Penning (Casemanager Dementie Sint Jozefoord) en Mart Mulder (Mantelzorgconsulent Divers)        

28 mei 2019: Indicaties en PGB
Spreker: Erica van Schijndel, mantelzorgmakelaar

25 juni 2019: Muziek en dementie
Spreker: Helmi Savelkous, muziektherapeut bij Sint Jozefoord

Voor wie is het bedoeld?

Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun direct betrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten.

Voor wie is het niet bedoeld?

De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie.

Wanneer wordt het gehouden?

Elke laatste dinsdag van de maand vindt een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. De invulling van de eerste bijeenkomsten in 2019 wordt binnenkort bekend!

Praktische informatie 

Tijd
Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur.

Locatie en parkeren
Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duyn en Dael-gebouw
Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats komt u via een tweede hek op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal.

Vervoer
Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland, Vinkel of Geffen? Meldt dit dan tijdig op bovenstaand telefoonnummer. We gaan dan ons best voor u doen.