Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

Dementie Café in Nuland

Sinds januari 2017 organiseren het Seniorenplatform 13-14 (Nuland en Vinkel), de Seniorenraad, Steunpunt Mantelzorg van Farent, de gemeente ’s-Hertogenbosch en Sint Jozefoord elke laatste dinsdag van de maand een Dementie Café.

De data en onderwerpen voor de komende bijeenkomsten zijn:

26 maart 2019: Vormen en behandelingen dementie

Iedereen gaat meer vergeten bij toename van de leeftijd. Maar dit is nog geen dementie. Wat is dementie? Welke vormen kennen we? Welke behandelingen zijn er? En wat kan de toekomst brengen? Geriater Paul Dautzenberg komt u hier meer over vertellen.

30 april 2019: Hoe omgaan met dementie

Na een diagnose dementie moet je verder zien te gaan. Als patiënt met een diagnose en als mantelzorger van iemand met een dementie. Hoe doe je dat? En wat kun je zelf doen? Omgang met elkaar en levensstijl bepalen mede de kwaliteit bij dementie. Op deze avond zal Jeanne Pennings, casemanager dementie bij Jozefoord, uitleg geven over het doorleefplan dementie.

28 mei 2019: Indicaties en PGB

De wet- en regelgeving is heel complex. Welke wetten zijn er binnen het sociale domein? Hoe en door wie wordt de indicatie of de beschikking gesteld? En als u dan gebruik zou willen maken van een persoonsgebonden budget, hoe werkt dit dan? Over deze complexe materie wil Erica van Schijndel, mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner, u graag meer uitleg geven.

25 juni 2019: Muziek en dementie

De laatste tijd wordt er steeds vaker bewezen dat muziek een goede invloed heeft op mensen met o.a. dementie. Maar hoe kunt u zelf muziek inzetten voor uw naaste? Helmi Savelkouls is muziektherapeut bij Sint Jozefoord en vertelt u alles over haar werk en hoe u met muziek aan de slag kan gaan.

Voor wie is het bedoeld?

Mensen met dementie, mantelzorgers, familieleden en hun direct betrokkenen zijn van harte welkom. Zij kunnen op avonden als deze leren van degene die informatie geeft en van elkaar. Mogelijk ontstaan op avonden als deze ook contacten met elkaar die zich buiten deze avonden voortzetten.

Voor wie is het niet bedoeld?

De avond is - omdat het toch ook om vertrouwelijke en soms privacygevoelige zaken kan gaan - niet bedoeld voor professionals en belangstellenden die geen familiaire/persoonlijke/privé relatie hebben met dementie.

Wanneer wordt het gehouden?

Elke laatste dinsdag van de maand vindt een bijeenkomst plaats rondom het onderwerp dementie. De invulling en het thema van de avond zijn verschillend. 

Praktische informatie 

Tijd
Vanaf 19.00 uur is de zaal open. Het programma start om 19.30 uur en tussendoor is er een pauze. De toegang en koffie met iets lekkers zijn gratis. De avond zal worden afgesloten om 21.30 uur.

Locatie en parkeren
Sint Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. Ingang: Duyn en Dael-gebouw
Sint Jozefoord heeft een parkeerplaats op het terrein. Als u door de eerste (houten) poort bent gereden, kunt u de auto na ca. 20 meter kwijt aan uw rechterhand op de parkeerplaats. Vanaf de parkeerplaats komt u via een tweede hek op het binnenterrein. Links van u is de hoofdingang, recht voor u ziet u op ca. 50 meter het gebouw Duyn en Dael. In het gebouw Duyn en Dael bevindt zich de Parkzaal. Aan de rechterzijkant van het gebouw bevindt zich de ingang. Rechts van de deur is de deurbel. Na binnenkomst loopt u rechtsom de gang in, aan het einde van de gang komt u in de Parkzaal.

Vervoer
Heeft u behoefte aan vervoer vanuit Nuland, Vinkel of Geffen? Meldt dit dan tijdig op bovenstaand telefoonnummer. We gaan dan ons best voor u doen.