Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

Actief en vitaal ouder worden

Sint Jozefoord is een huis waarin het welzijn en de gezondheid van onze bewoners centraal staat en niet de ziekte. Natuurlijk zorgen wij op professionele wijze voor dat wat u niet meer kunt. Maar wij willen vooral koesteren en - waar enigszins mogelijk - versterken wat u nog wel kunt. Daar zetten we ons dagelijks voor in. 

Invloed op welzijn en gezondheid

Gezondheid – voor jong en oud – wordt beïnvloed door meerdere factoren:

  1. Betekenisvol zijn, het gevoel hebben ertoe te doen, (nog) iets te kunnen, en betekenisvol te zijn voor anderen is voor ieder mens belangrijk. Om deze reden wordt u - als het even kan - actief betrokken bij alles wat er gebeurt en te doen valt, bijvoorbeeld deelnemen aan dagelijkse activiteiten zoals koken, de was opvouwen, koffie zetten, als u wilt naar de Kapel gaan etc.
  2. Het hebben van sociale contacten. Eenzaamheid is een groot probleem, en kan zich ook voordoen onder mensen in een verpleeghuis. Om deze reden doen wij zoveel als mogelijk gezamenlijk. Dat geldt voor activiteiten, maar ook voor de dagelijkse dingen van het leven, zoals gezamenlijk de maaltijd gebruiken.
  3. Voldoende bewegen. Minimaal 30 minuten met enige inspanning per dag bewegen is een landelijke norm om gezond te blijven. Bijvoorbeeld door een wandeling in of om het huis. Of, als het slecht weer is, gebruik te maken van een hometrainer. Onze beweegagoog kan u helpen zoeken naar een activiteit die bij uw gezondheid en interesses past.
  4. Ontspanning en genieten. We organiseren veel en leuke activiteiten.
  5. Veiligheid, waarmee we bedoelen fysieke veiligheid, maar ook emotionele veiligheid, is van groot belang. Uw veiligheid heeft dagelijks onze aandacht.

Door dagelijks invulling te geven aan deze vijf punten worden het welzijn en de kwaliteit van het leven van onze bewoners op positieve wijze verhoogd.

Actief en vitaal bij Sint Jozefoord

Bewoners van Sint Jozefoord hoeven zich niet te vervelen. Er wordt veel georganiseerd en er zijn veel mogelijkheden om in beweging te blijven, elkaar te ontmoeten en uzelf creatief te ontwikkelen.

U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan de activiteiten van Welzijn & Recreatie (de liederentafel, de mannensoos, handwerken, kaarten) schilderen in het Atelier of muziek luisteren en maken (met onze muziektherapeut). Daarnaast komt de MiMakker, een contactclown voor mensen met dementie, regelmatig langs op de afdeling. Onze beweegagoog kijkt naar wat u kan én waar uw interesses op het terrein van beweging liggen. Als u van lezen houdt, kunt u terecht in onze bibliotheek. Hier vindt u meer dan 2.250 boeken, waarvan bijna 600 grootletterboeken en ruim 100 luisterboeken.

Ook aan bewoners die slechtziend en/of slechthorend zijn is gedacht: met de Zuster Mullergroep zorgen we ervoor dat deze bewoners zo zelfstandig mogelijk en sociaal betrokken blijven. Uiteraard organiseert Sint Jozefoord ook diverse religieuze activiteiten, waar onze dagelijkse Eucharistieviering er slechts één van is.