Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

Historie, kernwaarde & identiteit

Wij zijn gevestigd in de bosrijke omgeving aan de oostzijde van ‘s-Hertogenbosch.
Het uitgestrekte gebouwencomplex, het park van 6 hectare en het omliggende bos van ruim 20 hectare zijn ruim 60 jaar geleden door missiezusters voor hun zieke medezusters ontwikkeld. Hun basisprincipes hebben vele decennia de wijze van werken bepaald en zitten nog ‘in onze muren’. Toen wij in 2011 Jozefoord van de zusters overnamen, kozen wij ervoor om hun principes als basis te nemen voor onze wijze van werken en deze verder uit te werken. Kort samengevat komt het erop neer dat we zoveel als mogelijk proberen “Alles vanuit verbondenheid” te doen. Die verbondenheid geldt in 3 richtingen, namelijk: verbondenheid met onze bewoners en cliënten, verbondenheid met elkaar en verbondenheid met onze omgeving. Dit laatste was voor Jozefoord nieuw, omdat het klooster tot dan toe vooral naar binnen gericht was. Vanuit inzicht en overtuiging hebben wij “van zorgen, naar gezondheidsbevordering” als tweede basisprincipe toegevoegd.

Van zorgen naar gezondheidsbevordering

Wij nemen altijd het gezonde deel – psychisch en lichamelijk -  van onze bewoners en cliënten als uitgangspunt. Dat betekent in de praktijk dat wij altijd stimuleren dat onze bewoners en cliënten dat doen wat zij nog kunnen, opdat zij waar dat mogelijk is in hun kracht kunnen blijven. Dit houdt ook in dat wij als het mogelijk is al vooraf aan de komst ons terdege verdiepen in de levensgeschiedenis. Wat was hun beroep? Hun hobby’s? Komen zij uit een groot gezin? Waren zij de oudste? De jongste? Etc... Door goed te weten wie onze bewoners en cliënten zijn, kunnen wij optimaal aansluiten bij wie zij zijn, wat zij willen en wat zij kunnen.

Wij geven deze wijze van werken mede vorm en inhoud door ‘het wonen’ dagelijks concrete invulling te geven. Zo wordt in de woonkamer dagelijks met de bewoners gezamenlijk bepaald wat er gegeten wordt. Er wordt gezamenlijk gekookt, afgewassen, schoongemaakt etc. Met andere woorden, er wordt zoveel als mogelijk ‘net als thuis’ gewoond en geleefd door de normale dingen van alledag met elkaar te doen. Daarnaast bieden wij vele activiteiten binnen het complex aan, zoals schilderen, muziek, yoga, buitenactiviteiten.

Daar waar het nodig is, wordt er uiteraard met warmte en liefde voor onze bewoners en cliënten gezorgd.  

Dit filmportret is gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van Staatssecretaris Van Rijn aan Sint Jozefoord op 19 januari 2017.

 

 

Deze filmpjes zijn gemaakt ter gelegenheid van de nominatie voor Beste Werkgever 2015 en 2016, waarbij Sint Jozefoord de titel Beste Werkgever (non-profit tot 1000 medewerkers) heeft gewonnen. Deze verkiezing is georganiseerd door Intermediair en Effectory.

We luisteren naar onze medewerkers & vrijwilligers

Onze leidinggevenden zijn ervan doordrongen dat de organisatie de optelsom is van de mensen die er werken. Het welbevinden van onze medewerkers en vrijwilligers is voor ons erg belangrijk. Dat betekent naast het bieden van opleidingen en coaching ook het optimaal betrekken van medewerkers en vrijwilligers bij het nemen van beslissingen.
Wij luisteren goed naar hun opvattingen en ideeën en gaan op zoek naar hun talenten.
Hun talenten en hun persoonlijke groei vormen de basis voor de gezondheid van onze organisatie. Waar mogelijk denken wij mee met hun behoeftes, bijvoorbeeld als zij in hun persoonlijk leven mantelzorger zijn en er ruimte nodig is om het rooster daarop aan te passen.

Kwaliteit van ons wonen en zorg

De door ons geleverde zorg wordt op Zorgkaart Nederland beoordeeld met een 8,8 (mei 2018). .zorgkaart

Beste werkgever

In achtereenvolgens 2015 en 2016 zijn we in een door Intermediair en Effectory gehouden vergelijkend onderzoek onder 240.000 medewerkers verkozen tot de Beste Werkgever van Nederland in de categorie tot 1.000 medewerkers. In 2017 heeft Sint Jozefoord het Keurmerk Beste Werkgever gekregen. De scores in 2017 waren:

  • Bevlogenheid 8,4
  • Betrokkenheid 9,1
  • Tevredenheid 8,5

 

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

We voelen ons verbonden met onze omgeving en we willen ook betekenisvol zijn voor onze omgeving. Vanuit eigen waarneming, maar ook uit wetenschappelijk onderzoek, weten we dat eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem is. Circa 30% van de Nederlanders is met regelmaat eenzaam. Circa 30% daarvan, dus 10% van alle Nederlanders, is chronisch eenzaam. Zij zien vaak slechts 1 persoon per week. Dat betekent dat van de bewoners binnen een straal van 5 kilometer rondom Jozefoord er 1.100 mensen chronisch eenzaam zijn. Van hen zijn er circa 150 die een leeftijd hebben boven de 70 jaar.

Met maatschappelijke partners hebben wij voor deze doelgroep een programma opgezet. De sleutelwoorden hierbij zijn ontmoeten en verbinden. Deze ontmoeting en verbinding ontstaat tijdens georganiseerde seniorendagen, diners, brunches en maandelijkse middagen met muziek, kunst, lezingen en andere activiteiten, waarbij ook andere bewoners van de wijken welkom zijn. Voor deze doelgroep zijn we, wederom met onze maatschappelijke partners en de gemeente, bezig om op een deel van ons voorterrein de 1,5 hectare grote ‘Kloostertuin’ opnieuw aan te leggen. Het doel is op dit terrein het creëren van een laagdrempelige vorm van niet geïndiceerde dagbesteding. Dat betekent het weer in onderhoud nemen van de boomgaard en de kassen, het opnieuw aanleggen van paden, kruidentuin, bloementuin etc.

Sinds 2013 hebben wij het initiatief genomen om met onze specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen nauw samen te gaan werken met de huisartsen en apothekers om kwetsbare ouderen - die tot dan toe vaak nog niet als kwetsbaar bekend stonden - op te sporen. Onze wijkverpleegkundigen doen dit door het verrichten van huisbezoek, waarbij gebruik makend van een door de Universiteit van Maastricht ontwikkelde vragenlijst in korte tijd kan worden bepaald of iemand kwetsbaar is. Aldus kan vroegtijdig zorg worden geboden als dit nodig is. Het oogmerk is het waar mogelijk ziektes en gebreken vroegtijdig op het spoor komen en bieden van hulp of medicatie.

Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen

Jozefoord is één van de 150 organisaties die deel uitmaakt van het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen.
Dit is een initiatief van Martin van Rijn, de staatssecretaris van het ministerie van VWS, waarin kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg wordt gestimuleerd.waardigheid en trots

Kwaliteit: Gouden Keurmerk

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze processen. Dat doen wij o.a. door het regelmatig en systematisch houden van interne audits. Deze audits worden gehouden door wisselende teams, met eigen medewerkers. Daarbij worden verschillende thema’s onderzocht, zoals hygiëne, mondzorg. Deze aandacht voor kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat we beschikken over het Gouden Keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend door een landelijk gecertificeerd orgaan, te weten Prezo. De gemiddelde score voor de intramurale zorg (verpleeg- en verzorgingshuiszorg) was ruim 97 van de 100 punten. We behaalden de maximale score op o.a.:

  • Participatiemogelijkheden en eigen levensinvulling door bewoners (100 punten)
  • Gevoel van veiligheid (100 punten)
  • Veilige zorg door vakbekwame medewerkers (100 punten)
     PREZO KM goud pms872U 2

 


Ga direct naar:

Maaltijd thuis

Woont u in de buurt van Sint Jozefoord en kunt of wilt u zelf niet meer koken? Dan nemen wij dat graag van u over.

Lees meer: Maaltijd thuis

Werken bij Sint Jozefoord

Werken bij Sint Jozefoord is werken bij een van de beste werkgevers van Nederland!

Lees meer: Werken bij Sint Jozefoord

Zorg en hulp thuis

Ook als u nog thuis woont, kunt u gebruikmaken van de zorgproducten van Sint Jozefoord.

Lees meer: Zorg en hulp thuis

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Lees meer: Veelgestelde vragen