Wonen, welzijn en zorg

T073 - 534 23 42

 

Alles vanuit verbondenheid

Historie, kernwaarde & identiteit

Wij zijn gevestigd in de lommerrijke omgeving aan de oostzijde van ‘s-Hertogenbosch. Het gebouwencomplex, het park van 6 hectare en het omliggende bos (ruim 20 hectare) zijn ruim 60 jaar geleden ontwikkeld voor oudere en/of zieke kloosterzusters. Inmiddels zijn de zusters in minderheid. Ons credo 'alles vanuit verbondenheid' is leidend voor het dagelijks handelen van onze medewerkers, in de relatie met bewoners, met elkaar en met de omgeving.

Goede zorg & begeleiding voor onze bewoners & cliënten

De kern van onze visie op zorg is dat wij ons al vanaf het eerste contact verdiepen in het leven en de levensgeschiedenis van onze bewoners en onze cliënten. Dit doen we om optimaal in beeld te krijgen wat voor onze bewoners nodig is en wat niet. Dit laatste is belangrijk en noodzakelijk, net als het is om te weten wat aan zorg en ondersteuning wel nodig is. Wij streven ernaar om bewoners en cliënten zo lang als enigszins mogelijk is, te laten blijven doen wat zij zelf kunnen. Aldus voorkomen we dat bewoners/cliënten onnodig van ons afhankelijk worden. Onafhankelijk zijn draagt bij aan zelfwaarde en zelfrespect. Bovendien weten we dat gezondheid sterk positief beïnvloed wordt als mensen zelfstandig zijn en blijven. Met liefde en aandacht zorgen we daarnaast voor alles wat onze bewoners en onze cliënten niet meer kunnen.

Dit filmportret is gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van Staatssecretaris Van Rijn aan Sint Jozefoord op 19 januari 2017.

 

 

Deze filmpjes zijn gemaakt ter gelegenheid van de nominatie voor Beste Werkgever 2015 en 2016, waarbij Sint Jozefoord de titel Beste Werkgever (non-profit tot 1000 medewerkers) heeft gewonnen. Deze verkiezing is georganiseerd door Intermediair en Effectory.

Zorgkaart Nederland

In 2017 wordt Sint Jozefoord op Zorgkaart Nederland beoordeeld met een 8.9 (augustus 2017).zorgkaart

Goede zorg & begeleiding voor onze medewerkers

Een organisatie is de optelsom van de mensen die er werken. Onze medewerkers zijn voor ons buitengewoon belangrijk. We doen ons best om goed voor hen te zorgen en waar nodig hen te begeleiden. Dat betekent niet alleen het bieden van opleidingen, maar ook het optimaal betrekken van medewerkers bij het nemen van beslissingen. We luisteren goed naar hun opvattingen en ideeën en gaan op zoek naar hun talenten. Waar mogelijk versterken we deze talenten om in te zetten voor de organisatie. Daarnaast denken wij mee bij hun behoeftes, bijvoorbeeld als zij mantelzorger zijn en er ruimte nodig is om het rooster daarop aan te passen.

Medewerkersonderzoek 2015 en 2016

In achtereenvolgens 2015 en 2016 zijn we in een door Intermediair en Effectory gehouden vergelijkend onderzoek onder 240.000 medewerkers verkozen tot Beste Werkgever van Nederland in de categorie non-profit tot 1000 medewerkers. De scores in 2016 waren:

  • Bevlogenheid 8,5

  • Betrokkenheid 9,2

  • Tevredenheid 8,7 

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

We vinden het erg belangrijk om betekenisvol te zijn voor onze omgeving. We weten uit eigen waarneming, maar ook uit wetenschappelijk onderzoek, dat eenzaamheid een groot maatschappelijk probleem is. Circa 30% van de Nederlanders is met regelmaat eenzaam. Circa 30% daarvan, dus 10% van alle Nederlanders, is chronisch eenzaam. Zij zien vaak slechts 1 persoon per week. Eenzaamheid heeft een sterk negatieve invloed op ziektes en vergroot de kans op vroegtijdig overlijden.

Wij hebben met maatschappelijke partners een programma opgezet voor mensen uit de omgeving die een kleine sociale kring hebben. De sleutelwoorden hierbij zijn ontmoeten en verbinden. Deze ontmoeting en verbinding ontstaat tijdens onze jaarlijks georganiseerde seniorendagen, kerstdiners, paasbrunches en maandelijkse middagen met muziek, kunst, lezingen en andere activiteiten.

Onze specialisten ouderengeneeskunde en wijkverpleegkundigen werken nauw samen met de huisartsen en apothekers om kwetsbare ouderen, die tot dan toe vaak nog niet als kwetsbaar bekend stonden, op te zoeken. Zij maken gebruik van een door de Universiteit van Maastricht ontwikkelde vragenlijst waarmee in korte tijd kan worden bepaald of iemand kwetsbaar is. Aldus kan vroegtijdig zorg worden geboden als dit nodig is.

Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen

Jozefoord is één van de 150 organisaties die deel uitmaakt van het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is een initiatief van Martin van Rijn, de staatssecretaris van het ministerie van VWS, waarin kwaliteitsverbetering van de ouderenzorg wordt gestimuleerd.waardigheid en trots

Kwaliteit: Gouden Keurmerk

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze processen. Dat doen wij o.a. door het regelmatig en systematisch houden van interne audits. Deze audits worden gehouden door wisselende teams, met eigen medewerkers. Daarbij worden verschillende thema’s onderzocht, zoals hygiëne, mondzorg. Deze aandacht voor kwaliteit heeft ervoor gezorgd dat we beschikken over het Gouden Keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend door een landelijk gecertificeerd orgaan, te weten Prezo. De gemiddelde score voor de intramurale zorg (verpleeg- en verzorgingshuiszorg) was ruim 97 van de 100 punten. We behaalden de maximale score op o.a.:

  • Participatiemogelijkheden en eigen levensinvulling door bewoners (100 punten)

  • Gevoel van veiligheid (100 punten)

  • Veilige zorg door vakbekwame medewerkers (100 punten)

 

PREZO KM goud pms872U 2

 


Ga direct naar:

Maaltijd thuis

Woont u in de buurt van Sint Jozefoord en kunt of wilt u zelf niet meer koken? Dan nemen wij dat graag van u over.

Lees meer: Maaltijd thuis

Werken bij Jozefoord

Werken bij Sint Jozefoord is werken bij een van de beste werkgevers van Nederland!

Lees meer: Werken bij Jozefoord

Thuiswonenden

Ook als u nog thuis woont, kunt u gebruikmaken van de zorgproducten van Sint Jozefoord.

Lees meer: Thuiswonenden

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Lees meer: Veelgestelde vragen