Sint Jozefoord biedt uitstekende zorg in een bosrijke omgeving. In het oude klooster heerst een serene, religieuze sfeer. Bewoners en medewerkers voelen zich sterk verbonden en hebben nog echte aandacht voor elkaar.

Van oudsher is Sint Jozefoord een kloosterverzorgingstehuis, gebouwd voor ouder wordende zusters. Sinds 2008 zijn naast zusters ook 'gewone' bewoners van harte welkom. De rustige en respectvolle sfeer is behouden en voelbaar voor eenieder die bij ons binnenkomt.

Wij hebben plaats voor bewoners met psychogeriatrische klachten (dementie) en/of lichamelijke klachten. Mensen die (nog) geen zorg nodig hebben, maar zich geraakt voelen door het bijzondere karakter van Sint Jozefoord, kunnen een zelfstandig appartement huren en gebruikmaken van onze (comfort)diensten. Als er op enig moment zorg nodig is, dan kunnen wij die natuurlijk snel bieden.

In 2015 bieden we ook zorgproducten als dagbesteding en respijtzorg. Daarnaast gaan we, zoals dat heet, met onze zorg ‘de wijk in’ en bieden we alarmering en thuiszorg. Wij werken nauw samen met de gemeente, de eerstelijnszorg, de inwoners zelf en vrijwilligersorganisaties.

Naast de Roomse vroomheid is er veel ruimte voor Roomse blijheid; er zijn geregeld gezellige creatieve en culturele activiteiten. Wij werken volgens de laatste inzichten over gezond oud worden, dat betekent veel aandacht voor goede voeding, zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, en het stimuleren van beweging en sociaal contact.